fbpx


POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Czapran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran - Attorney at law, ul. Artura Grottgera 10, 35-959 Rzeszów (dalej jako: Kancelaria). Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość z formularza. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1).

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi - a w dłuższym okresie, jeżeli będziecie Państwo korzystać z usług Kancelarii. Niektóre dane mogą być przechowywane w formie archiwalnej, tak długo jak jest to wymagane lub możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych. Przeysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Kancelarię danych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Kancelaria nie przekazuje danych innym odbiorcom.