fbpx

Odsłon: 147

Po niemałych zawirowaniach związanych z procedowaniem ustawy o wsparciu kredytobiorców ostatecznie możemy wskazać, że przepisy wprowadzające tzw. "wakacje kredytowe" wejdą w życie 1 czerwca 2024 roku. Pomimo wprowadzenia przepisów dopiero od połowy roku nic nie zmieni się w zakresie tego w jakim wymiarze kredytobiorcy będą mogli zawiesić obowiązek spłaty rat. 

 

 

 


"Wakacje kredytowe" tylko dla "złotówkowiczów"


 

Nadchodząca wersja "wakacji kredytowych" różnić się będzie od tych serwowanych w poprzednim roku, a to w głównej mierze z uwagi na fakt, iż nie będą one już dostępne dla wszystkich. Z zawieszenia rat  będą mogli skorzystać tylko kredytobiorcy, którzy mają kredyt w złotówkach na kwotę maksymalną 1,2 mln zł. Przepisy w kształcie przegłosowanym przez sejm i podpisanym przez prezydenta nie przewidują tego typu wsparcia dla "frankowiczów".

 

Kolejnym warunkiem uprawniającym do skorzystania z wakacji będzie kryterium dochodowe. Rata kredytu będzie musiała przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego obliczanego jako średnia arytmetyczna dochodu za poprzednie trzy miesiące przed miesiącem, w którym kredytobiorca będzie chciał skorzystać z "wakacji kredytowych". Co istotne, kredytobiorcy, którzy posiadają kredyt nieprzekraczający 1,2 mln złotych, a posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci będą mogli korzystać z wakacji bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

 

Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z zawieszenia spłat raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia.  

Dodatkowo, we wniosku o zawieszenie spłaty raty, oprócz warunków formalnych uprzednio stawianych przez ustawodawcę (a to oznaczenie kredytobiorcy, kredytodawcy, oznaczenie umowy, wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia spłaty kredytu i oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych) od 1 czerwca 2024 roku kredytobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń), że w rzeczywistości rata kredytu przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego.

 

 


Fundusz Wsparcia KredytobiorcówPoza "wakacjami kredytowymi" ustawa wprowadza zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Z pomocy funduszu mogą korzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Celem funduszu jest pomoc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej, u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego (przed zmianami wskaźnik ten wynosił 50%).

Kredytobiorca, który zechce skorzystać z FWK składa wniosek za pośrednictwem banku. Obecnie maksymalne może otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. W tym zakresie również nastąpią zmiany i ustawodawca proponuje podnieść te kwoty z 2 do 3 tys. miesięcznie a okres pomocy wydłużyć  – z 36 do 40 miesięcy. Dłuższy będzie też okres zwrotu wsparcia lub pożyczki – 200 rat zamiast 144. Maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić więc 120 tys. zł.

W projekcie zwiększa się także kwota dochodu, która umożliwia uzyskanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1940 zł (dotychczas 1552 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł (dotychczas 1200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa.